Marie Andresen og Christian Petersens bryllup

Omtale af brylluppet samt lykønskningsbreve ved Marie Cecilie Andresen og Christian Petersens giftermål den 21. september 1917

Marie og Christian blev først borgerligt viet på kommunekontoret i Gråsten og senere på dagen i Sundeved Frimenigheds kirke i Stenderup, hvor Thade Petersen forestod vielsen.

Af korrespondancen (afskrevet ordret) imellem forskellige familiemedlemmer kan der stykkes lidt sammen omkring Marie og Christians bryllup.


Brev til Marie Fink a) fra Ingeborg Hansen b) f. Hanssen, Stavnsbjerg:

”Stavnsbjerg d. 13 August 1917

Jeg fik brev fra Søster Marie c) Igaar, hun fortæller at Misse og Kristian Petersen er forlovede og vil holde Bryllup lige efter Høst. Kr. P. har Orlov til Nvbr. Moster c) og Morbror d) er meget glade ved det.”


Brev til Marie Fink a) fra Dorothea Eriksen d) f. Hanssen, Frimenighedens Kirke i Stenderup:

”Kirkebakken, Søndag 23. Sept. (19)17

I Fredags stod saa Brylluppet i Ullerup. Der var ikke mange med og jeg var ikke blandt de Udvalgte. Misse var køn som Brud og saa glad ud. De havde haft det festligt og kønt oppe i Ullerup. Farbror Hans Peter f) og Jens Andresens g), Skovrup var med.”


Brev til Marie Fink a) fra Marie Petersen f. Andresen (bruden)

”Palæet 26.09.1917

Kære Moster Marie a)!

Må jeg sige rigtig hjertelig tak fordi I har tænkt på mig. Du har rigtig gjort mig helt skamfuld. Først fik jeg Lykønskning til Forlovelsen og siden til Brylluppet og jeg har ikke så meget som skrevet et ord. Jeg vilde jo først skrive til Jer når vi havde haft Bryllup. Det er jo vist mor der har skrevet, vi fik i hvert fald en mængde Lykønskninger og jeg troede ikke der var en Sjæl der vidste det. Så det var en glædelig overraskelse. For mig er forandringen ikke så stor – jeg har jo nu været her i 2 ¼ år – men det er alligevel dejligt at have sit eget Hjem. Børnene er jo ikke kede af at beholde mig her så med Guds Hjælp går det jo nok alt sammen. – vi havde et rigtig lille hyggeligt Bryllupsgilde. Men vi måtte jo i sidste øjeblik flytte til Ullerup med det. Den største af Børnene h) fik Skarlagensfeber et par Dage iforvejen. Vi var jo meget ængstelige og Dagen efter havde omtrent hele Selskabet ondt i Halsen. Men det blev heldigvis ved forkølelse og endnu har vi da sluppet med det ene tilfælde.

Så endnu engang tak til Jer alle både for nu og før og mange Hilsener til Christiane, Helga, Cæcilie og Dig fra eders hengivne Misse.” ”


  1. Marie Fink: Peter Fink var gift med Cecilie Hanssen fra Nørremølle. Efter hendes død blev han gift med Marie Fink f. Larsen. ”Moster” til bruden.
  2. Ingeborg Hansen f. Hanssen var datter af Chresten Hanssen Nørremølle og moster til bruden
  3. Søster Marie, moster = Marie Andresen f. Hanssen i Ullerup. Mor til bruden
  4. Morbror = Johan Andresen, Ullerup. Far til bruden.
  5. Dorothea Eriksen f. Hanssen var datter af Chresten Hanssen Nørremølle og kusine til bruden
  6. Farbror Hans Peter = rigsdagsmand H. P. Hanssen, morbror til bruden.
  7. Jens Andresen = Søn af Johan Andresen og Öllegaard Andresen f. Joost og dermed halvfarbror til bruden
  8. Den største af børnene var Marie Surlykke Petersen


Mere om historien
Se i slægtstræet


Kommentarer

Skriv et svar