Marie Petersen på Askov Højskole 1913-1914

Marie var på Askov Højskole i 1913-1914.

Følgende beskrivelse af Askov Højskole er fra da.wikipedia.org

Askov Højskole er en dansk folkehøjskole, der ligger i landsbyen Askov ca. 3 km fra stationsbyen Vejen i det sydlige Jylland mellem Kolding og Esbjerg. Den blev grundlagt i 1865 som en videreførelse af Danmarks første folkehøjskole, oprettet 1844 i Rødding i Sønderjylland på initiativ af Christian Flor. Første forstander på Askov Højskole var Ludvig Schrøder.

Lærerkredsen med Ludvig Schrøder som forstander ønskede efter 1864 arbejdet fortsat nord for grænsen. Men Askov blev anderledes. Hvad der især kom til at give Askov Højskole dens særpræg, var indførelsen af den “udvidede” højskole fra 1878. På vinterskolen kunne som noget nyt tilbydes en række udvidede fag, som primært var beregnet for elever (både mandlige og kvindelige), der tidligere havde været på andre højskoler. Det blev derfor muligt at tiltrække højt kvalificerede lærerkræfter som f.eks. fysikeren og opfinderen Poul la Cour, hvis vindmølleforsøg blev banebrydende. La Cour overførte i sin undervisning højskolens historiske synsmåde på naturvidenskaberne (via bogen Tidens naturlære) og lagde grunden til en naturvidenskabelig tradition, som blev fortsat af blandt andre den senere forstander Jacob Appel og efterfølgeren J. Th. Arnfred.

I starten kom langt de fleste elever på Askov Højskole fra bondestanden, men efterhånden kom der også elever fra andre samfundslag.

Askov Højskole har siden sin oprettelse været betragtet som højskolernes “flagskib” og Grundtvigs “højborg”, fordi den gennem alle årene har kørt en linje, der lå tæt op ad Grundtvigs tanker. Skolens hovedformål er nu som før livsoplysning – om tilværelsens grundvilkår – og folkelig oplysning om tidens og samfundets vigtigste spørgsmål. Som en naturlig konsekvens af dette hovedformål har skolen – i lighed med andre grundtvigianske højskoler – haft stor betydning for mange elevers personlige udvikling og selvforståelse, herunder en dybere forståelse af demokratiet og dets væsen.


I 1913 – 1914 var Marie på kursus på Askov Højskole. På det tidspunkt var højskolen netop blevet udvidet voldsomt, som det fremgår af nedenstående avisartikel. Den blev bragt i Kolding Folkeblad den 13. november 1913.

Du finder Marie som nummer 6 i 2. række fra oven på dette elev-foto.Se i slægtstræet


Kommentarer

Skriv et svar