Historien om Nørrremølle og de første Christen Hanssen’er

En historie om arvegangen i Nørremølle fra 1798 – 1864 samt lidt om de 2 første Christen Hanssener på Nørremølle.

Nørremølle 1915 - PostkortNørremølle 1915 – Postkort

1798

Christian Asmussen er første ejer efter udparcelisering af Sandbjerg med ret til at anlægge Grynmølle og koncession til at anlægge brændevinsbrænderi. Sælger for 1900 rdl. til


1800

Peter Andresen, der sælger for 2300 rdl. Til


1804

Christen Staugaard, der overlader Nørremølle til sin søn


1806

Hans Christensen Staugaard, der overlader til sin svigersøn


1808

Hans Clausen, der tilkøber skov, roder og lykker. Kommer på tvangsauktion 1811


1811

Jürgen Clausen, der 1817 frasælger 10. parcel Nydam tørvejord og 11.12. parcel i Visken til fri kørsel.


1819

Christen Hanssen (1784-1848) overtager Nørremølle for 3200 Rigsbankdlr. Jurgen Clausen var også boelsmand i Sottrup, det boel købte Christen Hanssen ved tvangsauktion i 1827. Derefter følger en lang årrække med adskillige opkøb, bortforpagtning, sammenlægning og byttehandler.

Christen startede i snedkerlære og kom til Rusland med en skonnert. Han blev syg og kom hjem. I 1810 tilbød svogeren Nicolaj Jørgensen ham kompagniskab i et brænderi ved gården. Da svogeren blev gammel forpagtede Christen hele bolet, og han kunne gifte sig med Anna Petersen (datter af inderste og skomager Heinrich Petersen, Sottrup). 1814 bliver deres første barn, ”faster Mistin” født, det samme år køber Christen røde ridebukser og samme år i december sølvsporer. Året efter køber han skind til ridebukserne, så han var flot til hest. Han var en ivrig danser, af hans regnskaber kan ses, at han giver dansepenge ved alle bryllupper, han var med til.

Efter et større antal transaktioner, kom Christen kom godt igennem den store krise efter statsbankerotten, så godt, at han kunne hjælpe sin bror Jørgen i Hamborg, der havde tabt alt i Napoleonskrigen.  Christen var i 1837 som sandmand til ting i Aller ved Christiansfeld. På den rejse besøgte han søsterhuset i Christiansfeld. Ved den lejlighed købte han en hvid, strikket lue, som han altid gik med i butikken, og efterfølgende måtte Anna strikke ham en lignende, hver gang den var slidt op.

Christen dør i februar 1848. Der var så mange udestående fordringer, delingen af boet først er opgjort i november 1949.

Arveskiftet i 1848-49

1849

Christen Hanssen (1825-1891), som fortsætter brænderiet, høkeriet og gårdens drift i samme spor som sin far. Samme år bliver han gift med Marie. Hans ugifte søstre er stadig hjemme og foreløbig også bror Henrik og hans kone. Han er lidt træt af søster Tinne, der skal med til alle gilder og bryllupper og er den første, der kommer og den sidste der går. I 1856 bygger han nyt brænderi. Han lukkede brænderiet i 1868, da de var kommet under prøjsisk lov, og de brænderier, der fortsatte, tabte mange penge.
I 1864 overtager Christen Mattesens boel på 60 tdr. land imod at Mattesen skulle have ophold på Nørremølle, og oven i det skulle man yde ham en ”christsømmelig” begravelse. Det fik han, og den endte med dans i pisselen, hvor næste generation Christen spille harmonika. Stuehuset blev bygget i 1872 af Lorenz Vilhelmsen fra Skodsbøl.
I 1877 købte Christen gården Stavnsbjerg v. Hejls – som jo lå i Danmark – for 87.000 kr. Det var i starten på nedgangstider og blev en meget dyr handel.

Det var store søskendeflokke, der blev sat i verden på Nørremølle, de var meget forbundne og hjalp hinanden, gerne økonomisk, når der var brug for det. Christens bror, Hans Peter, blev storkøbmand i Kina. De to brødre havde en mangeårig brevveksling, de hjalp hinanden flere gange økonomisk, og det gik begge veje. Christens bror Henrik Peter, havde gården Trovshøjgård, der lå ved 2. skanse i Dybbøl. Ved stormen på Dybbøl i 1864 blev gården sønderskudt, og Henrik Peter flyttede med kone, børn og kvæg ind på Nørremølle, hvor de boede indtil gården var genopbygget.

Christen var et dybt troende menneske, han skrev flere salmer, bl.a. den, der skulle synges ved hans båre.

Sang ved båren

Mellem denne Christens børn tæller 3. generation Christen, der overtog Nørremølle, Hans Peter, der blev den kendte politiker og vores oldemor, Marie Wilhelmine, der blev gift med Johan Andresen i Ullerup og mor til Jens, Ingeborg, Marie Cecilie, Johanne og Kresten.Se i slægtstræet


Kommentarer

Skriv et svar