Brev fra Christian Petersen den 3. April 1916

Christian sender et brev hjem, hvor han ikke må skrive hvor han er – men man når man læser brevet, kan man godt regne det ud.

I dag er det straalende Solskin, det lige saa varmt her som midt i Maj oppe hos os. Igaar da det var Søndag, var vi paa en lille Udflugt til Longwy, der ligger lidt mod Øst, det var der, Kronprinsen begyndte Angrebet paa Frankrig da Krigen brød ud, saa nu ved I omtrent, hvor jeg er. Det var en meget interessant Tur. Byen ligger nemlig meget smukt i en dyb, snæver Dal med de nedskudte Fæstningsværker rundt omkring paa Højene. Værkerne var dog kun forældede.

Da vi nu har været uden Forbindelse med Hjemmet i en halv snes Dage, og Fødevarerne efterhaanden er sluppet op, købte vi en stor Spand Marmelade til vort Korporalskab. Det kostede 1,36  pr. pund, og jeg som var bedst beslaaet, maatte lægge Pengene ud til vi kom hjem. Den blev naturligvis baaret i højtidelig procession hjem til vort  Kvarter. I kan heraf danne Jer et lille Begreb om hvad Næringsmidlerne koster i de erobrede Landsdele.

I øvrigt bliver Befolkningen her forsørget med Levnedsmidler fra Amerika.

Kommentarer

Skriv et svar