Christian Petersen kommer nærmere fronten 14. april 1916

Christian kommer tættere på fronten, hvor han nu er indkvarteret i en “Unterstand” (et beskyttelserum)

Unterstanden, den 14. April 1916

Vi kommer stadig nærmere til Fronten. I forgaars, kom saa Ordre til at vi skulde ud i en Reservestilling, hvor vi nu befinder os. Vi rykkede ud Kl 5 igaar morges og kom hertil hen paa Eftermiddagen

Trafik bag ved Fronten med alle mulige Køretøjer. Vejen var lige saa befærdet som Strøget i København kun var Passanterne noget anderledes. Vi kom forbi en uhyre Mængde af de store Lastautomobiler, der med hæse Brøl foer forbi os, saa Skidtet røg os om Ørerne. Saa kom der Trænvogne af alle Arter, store Kassevogne med svære belgiske Heste arbejdede sig af sted Fod for Fod. Saa kom der lange Rækker af Kanoner og Maskingeværer. Vogne af Røde kors og Postvogne og ind imellem en Mængde smaa Automobiler, Ryttere og marcherende Kolonner, medens talrige Arbejdsafdelinger var i Færd med at skrabe Dyndet bort og fylde Hullerne

Efterhaanden som vi kom længere frem saa vi de forladte Skyttegrave med deres Pigtraadsforhindring og spanske Ryttere og ud over Markerne de mange Granathuller, stor runde Fordybninger af størrelse som vort Springvandsbassin og ogsaa større og meget dybere.

Da vi kom hertil blev vi indkvarteret i en saakaldt Unterstand eller rettere sagt i flere, og det er i en saadan en, jeg sidder og skriver. Det er en stor lang Fordybning, der er hugget og gravet ned i Jorden og foroven tildækket med tykke Træstammer og Jord ovenpaa. Men det regner og Vandet trænger igennem Jorden og drypper ned paa os. Belysningen er ogsaa mangelfuld, nogle faa Talglys kaster et svagt Skin rundt i Hulen og giver det hele et næsten spøgelseagtigt Udseende.

Her er Epidemien begyndt igen, i morges var der 15 Mand, der meldte sig syge fra vort Kompagni, hvoriblandt jeg, jeg var ogsaa meget daarlig, hvis det ikke strider mod god Tone i et Brev at udtrykke sig saadan, var jeg i Nat lige ved at vende Vrangsiden udad. For den Sags skyld kunde det være helt praktisk at Kompagniet gjorde ligesom Manden paa det store Portræt nede i Blans gjorde, da han skulde saa Rug, han strøg Bukserne af og slog en Knude paa Skjorten. Jeg havde saa smaat haabet paa at komme på Lazarettet, men jeg fik et Par Pulvere og nu er det allerede bedre.


Unterstand nær Verdun

 

 

Unterstand
Kommentarer

Skriv et svar