Christen Hanssens digt til sin hustru Anne Marie

Da Anne Marie Hanssen i nov. 1888 var i Ullerup for at hjælpe til med datteren Maries fødsel af Marie, skrev Christen Hanssen, Nørremølle et kærlighedsdigt til hende, som hun fik som nytårsgave:.

Ungdomsminder

 1. Kan du huske, da vi begge legte (legede) på den frosne Eng,
  Du en yndig kraftig pige, jeg en lang opløben Dreng
 2. Kan du huske da vi begge, knælede ved Alterets Fod,
  Lovede vor Pagt at holde, hvad der end os forestod.
 3. Loved at vi aldrig ville vige fra vor Daabes Pagt,
  At vi ej forandre vilde, hvad vor Læbe havde sagt (Ps. 89.45)
 4. Kan du huske, da vi begge stode ved din Faders Hus
  Jeg var vandret ved din Side, stille hjem fra Kroens Suus
 5. Kan du huske at jeg sagde: Kære vil du være min,
  At Du gav mig Haand og sagde: Evig vil jeg være Din!
 6. Husker Du, vi tog Vorherre med som Tredie i vor Pagt
  Bad ham Kjærlig den bevare med sin Naades stærke Magt.
 7. Kan du huske mangen Aften, vi gik bort fra Gildets Larm
  For i Havens lune Skygger sødt at hvile Arm i Arm.
 8. Kan du huske Nattergalen, hvor den slog sin Trille sød
  Mens til os Musikkens Toner, fra det fjerne Gilde lød.
 9. Kan du huske, da vi begge atter stod for Herrens Bord,
  Gav det Løfte, at vi vilde, følges ad som Én paa Jord.
 10. Husker du den første Aften, da du kom her til vort Hjem
  At vi læste med hverandre, hvad jeg nu vil sætte frem:
 11. Salig er den Mand, som frygter Herren og gaar paa hans Vej
  Han skal ret velsignet være, han Guds Naade slipper ej (Pr. 128)
 12. Frugtbar skal hans Hustru blive, som et Vintræ i hans Jord
  Og hans Børn som Oliekviste, samles skal omkring hans Bord
 13. Herligt er de Ord opfyldte, i de mange Naadens Aar,
  Thi vort Liv det har jo været som en yndig frugtbar Vaar
 14. Nu er vi jo blandt de Gamle Støvets Aar vi snart kan naa
  Og den Time snart kan komme, da vi Vandrebudskab faa.
 15. Derfor lad os endnu begge, dvæle ved vor Ungdomstid
  Takke Gud for al hans Naade for at han os var saa blid
 16. Derfor lad os endnu begge drage frem vor Mindeskat
  Thi vi har jo mange flere end de faa, jeg har fremsat
 17. Og naar Én af os segner hen i Dødens stille Blund
  Ved vi det vil dog kun vare blot en liden, liden Stund
 18. Før vi atter samles begge, der hvor ingen skilles mer
  Hvor vi med forklaret Øje, Herrens Veje klarlig ser.
 19. Hvor der ingen Synd er mere, ingen Kamp og ingen Nød
  Ingen Sorg og ingen Taare, ingen Sygdom ingen Død
 20. Men hvor alt er Fryd, Glæde i vor Kjære Jesu Favn
  Hvor vi evig skal lovsynge, hans det dyrebare Navn
 21. Med de mange Kjære Sjæle, som vi her har levet med
  Og som vi der ville finde, er udgaaet til hans Fred
 22. Ja saa gir Du i Naade, Kjære Frelser Jesus Krist
  At der ingen af os fattes ved Din højre Side Hist

Foranstaaende optegnede jeg i de første November Dage, da du var i Ullerup hos Marie,
men dette er skrevet den 31. Dec 1888 og skænket dig i Nytaarsgave af

Din trofaste mand.Mere om historien
Se i slægtstræet


Kommentarer

Skriv et svar