Nekrolog over Jørgen Nissen Brag

Herman Hunger skrev nekrologen, der blev bragt i Sprogforeningens Almanak for 1964

Jørgen Nissen Brag blev født den 3. juli 1882 som yngste søn på en gammel slægtsgård i Stolbro på Als, hvor hans far, Nis Nissen Brag, var den 12. i rækken. Faderen døde, da drengen var 9 år gammel, og da forældrene havde opteret for Danmark, mente landråden i Sønderborg det var bedst, han sørgede for en for­mynder for drengen. Men det kom til al gå helt anderledes, end land­råden havde tænkt sig. idet drengen “officielt” opholdt sig hos moderens familie på “Røjhus” i Skelde, og herfra kom han som 15-årig på ef­terskolen i Bramminge.

En del år senere blev Jørgen Brag tysk stats­borger,  men måtte samtidig ind som tysk soldat. Men efter hjemkomsten fulgte der rige ungdomsår for ham. Først var han på Ryslinge, hvor han tog delingsføreruddannelse, året ef­ter var han på Dalum Landbrugs­skole, og i vinteren 1907-08 ledede han de første gymnastikhold, både karle og piger, i det nybyggede Egen forsamlingshus.

27 år gammel købte Jørgen Brag gården i Undelev og holdt bryllup med Christine Petersen fra Dynt, der ligesom han hørte til den sundevedske frimenighed, og de fik ud­virket, at frimenighedspræst Jørgen Eriksen en gang om måneden holdt gudstjeneste i Tørsbøl forsamlingshus.

Efter krigen 1914-18, som Brag måtte deltage i, fungerede han i overgangstiden som amtsforstander. Ved genforeningen i 1920 købte Jørgen Brag, Frederik Schmidt. Hønsnap og Hans Moos, Undelev, i fællesskab den tyske kro i Holbøl. det nuværende Hol- bøl Landbohjem. Han var med til at stifte den første ungdoms­forening i Holbol, hvis formand han i mange år var, og en sang­forening.

Jørgen Brag var altid interesseret i, hvad der kunne gavne hans stand, hans land og hans hjemstavn. Han var med til at oprette Graasten Andelsslagteri, hvis første bestyrelse han var medlem af, og han var med i arbejdet for oprettelsen af Graasten Landbrugsskole. Sprogforeningen havde hans store interesse, og i mange år var han medlem af Skoleforeningens tilsynsråd. Fra 1939 til 1952 var han amtsformand for DSK og medlem af denne forenings hovedbestyrelse.

Jørgen Brag levede et rigt liv sammen med sit folk. Han havde sin egen mening om tingene, kunne stå stejlt overfor det, han ikke ville være med til. Til gengæld gik han fuldt og helt op i det, som han var overbevist om var det rigtige. Hans indsats indenfor det kulturelle og nationale arbejde blev også påskønnet, idet han i 1947 fik overrakt Dannebrogsmændenes hæderstegn.

De sidste fem år var Jørgen Brag enkemand, og hustruens bort­gang var et stort savn for ham. Han døde den 17. januar 1963.

Herman Hunger.

 Mere om historien
Se i slægtstræet


Kommentarer

Skriv et svar