Kvindesynet anno 1854

Christen Hanssens syn på de evigt tilbagevendende barselshviler var ikke uden humor

Fra afskrift af branddirektør Christen Hanssens optegnelse 1930:

Christen Hanssen fortæller om sin far Christen Hanssen, Nørremølle, som den 28. oktober 1854 skriver et brev til sin broder Hans Peter Hanssen i Kina:

” Jeg tager mig nu den Frihed at gennemse Fællesbrevet af 23. Sept. i mit Skatol. Thi at lade det foretage Rejsen fra den ene til den anden, finder jeg at det tabes derved, og jeg venter inden Aarets slutning en gunstig Lejlighed til at forelæse det for det samlede Personal. Jeg venter nemlig (om Gud vil) Ankomsten af en lille Butikssvend, eller det kunde blive en Mejerske hertil. Og da en saadan Ankomst strax fejres af alle disponible Søstre og Svigerinder, kunde det være en passende Lejlighed til ovennævnte Forelæsning. Jeg siger disponible, thi Du ved Damerne ikke altid er istand til at rejse ud, men at de stundom maa ligge Karantæne.”

Christen Hanssen blev født den 3. januar 1855 på NørremølleSe i slægtstræet


Kommentarer

Skriv et svar