Jens Petersen Surlyks korte liv

Som den yngste af Christian Petersens og Lisbeth Iversdatters børn blev Jens allerede forældreløs som 5 årig. Han havde fremtiden for sig som elev på Veterinærskolen i Kbh, men døde kun 26 år gammel af brystsyge. Til gengæld var Jens den første, som ved sin død fik tilføjet “Surlyk” til sit efternavn i kirkebøgerne

Jens Petersen var den yngste af Christian Petersen og Lisbeth Iversdatters sønner. Lisbeth døde i 1811, men hvem der derefter blev værge for den forældreløse Jens vides ikke.

Værgen må dog have bedømt ham som værende en begavet dreng, ligesom der må have været midler til at sende ham til Kbh, for han blev elev eller lærling (begge betegnelser bruges) på Veterinærskolen, som var oprettet i 1773.

Jens døde som 26 årig af brystsyge på Det Kongelige Frederiks Hospital, og det fremgår af kirkebøger, skifteprotokol og bobehandling, at hans studiekammerat Mouritz Bendix Koppel bekostede hans pleje på hospitalet samt ligvogn til begravelsen på Assistentkirkegården. Det kunne tyde på, at han ikke havde kontakt til brødrene fra Surlykke.

En trist historie, men for os satte Jens et vigtigt eftermæle ved som den første at tilføje efternavnet “Surlyk”. Et efternavn som de københavnske kirkebogsførere dog havde svært ved at tackle stavemåden af.

Fra Skiftekommissionen ligger følgende over Jens

“Anno 1828 d. 13 October indfandt Skiftecommissionen sig med fuldmægtig Schram, og Skifteskriver med Copist Mohr med betjenten Klein i huset No 114 i lille Torvegade, for at foretage skifte efter Elev ved Vetrinærskolen, Jens Petersen Suhrlück, som paa Frederiks hospital, hvor han var indlagt for betaling, og der er død. Ved forretningen var tilstede den afdødes Værtinde Enken madamme Willumsen, som tilkjendegav, at den afdøde ej har været gift, og at hans slægtninge opholder sig i Holsteen. Hun anviste den afdødes efterladenskaber, som betjenten vurd. saal.

 1. 1 Sølv Uhr med Staalkand                               6 rd.
 2. 5 Chirurgiske Instrumenter                            4 rd.
 3. 1 Porcell. Pibehoved, noget akse                    1 rd.
 4. 1 blaa frakke                                                       4 rd.
 5. 1 do, 1 do                                                             5 rd.
 6. 1 blaa Cjole, 1 pr Benkl.                                    6 rd.
 7. 3 pr. forskl Benkl.                                              3 rd.
 8. 1 Trøye, 1 pr. Underbkl.                                    2 rd.
 9. 3 forskl Veste                                                      1 rd.
 10. 11 pr. forskl Strømper og Sokker                    3 rd.
 11. 3 gl. Seeler, 1 Børste, 2 Knive                          3 rd.
 12. 1 Porcell. Pibehoved, 1 Hammer, 1 Tavle      3 rd.
 13. 5 Skjorter                                                            4 rd.
 14. 7 Kraver, 9 forsk Tørkl                                     3 rd.
 15. 1 Paraplye, 1 Æske                                             2 rd.
 16. 2 pr. Støvler, 1 Stok                                           1 rd.
 17. 1 Hat, 1 Kasket                                                    1 rd.
 18. Vetrinær Selskabets Hæfter i 3 sk. Bind      3 rd.
 19. 3 forskl. Bøger, nogle Collegier                      2 rd.

Nogle forefundne papirer, blev indlagt i et ark Kardus Papir, som forsynet med Rettens Segl, blev overleveret til betjenten Klein, for at henbringes til Rettens Locale. Videre end anført, blev ikke anvist, og Comparentinden erklærede, at den afdøde ej har efterladt sig videre. Comparentinden lovede, til videre, at tilsvare det her anførte. Herved beroer det.
[underskrifter] Schram, Mohr og M. Willumsen”Mere om historien
Se i slægtstræet


Kommentarer

Skriv et svar