Formål

Formålet med hjemmesiden er at give efterkommere af “De frække 8 fra Palæet” adgang til at samle og dele matriale om slægten.

Denne hjemmeside består af 2 elementer:
– Slægtstavle for familien
– Historier og andet godt, der knytter sig til familien

Udgangspunktet er de 8 Surlykke-børn fra “Palæet” i Gråsten og deres forgængere. Det vil sige Surlykke og Andresen slægter.

I SLÆGTSTAVLEN findes de direkte aner samt deres søskende. Søskendebørn bliver ikke registreret.

HISTORIERNE er inddelt i en række overskrifter:
Breve: Kopier af breve og postkort
Egnshistorier: Historier med udgangspunkt i en egn / gård eller anden lokalitet
Erindringer: Enkeltpersoners erindringsbeskrivelser
Fester og sammenkomster: Billeder (og historier) fra diverse fester og sammenkomster
Fotografier: Fotografier af personer, dagligdagen, bygninger med mere.
Gode historier: Som navnet siger: gode historier. Oftest af den slags, der ikke bliver dårligere med tiden.
Taler / Arktikler: Manuskripter til / lydoptagelser af taler. Artikler bragt i diverse medier
Alle historier kan også findes frem via den (eller de) hovedpersoner, der indgår i dem.