Nekrolog over Cathrina Margrethe Hansen (f. Petersen)

Nekrolog over Cathrina Margrethe Hansen (f. Petersen)

Nekrolog bragt i Sprogforeningens Almanak for 1930 Nekrologen er skrevet af C.P ...