Nekrolog over Kresten Andresen

Nekrolog over Kresten Andresen

Nekrologen blev bragt i Sprogforeningens Almanak for 1921. Den er skrevet af I.P ...