Danske civilfanger på Sønderborg Slot 1914

I 1914 blev Johan Andresen og sønnen Jens fængslet på mistanke om spionage imod det tyske rige.

Bagsidetekst: 110 danske civilfanger i 1914 forsamlede og fotograferede 4. august 1920 i Sønderborg Slotsgård.

Johan Andresen 2. række siddende nr. 13 fra venstre, Jens Andresen 1. række stående nr. 8 fra venstre.

Ved udbruddet af Første Verdenskrig blev knap 300 dansksindede slesvigere interneret, og de dansksindede aviser i Nordslesvig og Flensborg blev forbudt. De fleste var arresteret frem til midten af september 1914, hvorefter de igen blev frigivet. Begrundelsen for arrestationerne var, at de militære myndigheder frygtede, at de dansksindede slesvigere ville spionere mod Tyskland. Derfor var der i fredstid opstillet navnelister over dem, der skulle arresteres ved krigsudbruddet. Få dage inden krigen brød ud, kom der kontraordre fra Krigsministeriet og Indenrigsministeriet i Berlin. Regeringen ønskede alligevel ikke at foretage præventive interneringer og avislukninger i Nordslesvig, men disse nye instrukser blev ikke fulgt af de lokale myndigheder i Slesvig-Holsten.Se i slægtstræet


Kommentarer

Skriv et svar