Kong Frederik VII’s besøg i Nydam Mose og forbindelsen til Nørremøllerne

Kong Frederik VII var stærkt arkæologisk interesseret, og han besøgte to gange Nydam Mose.
Anden gang deltog også grevinde Danner.
Christen Hanssen, Nørremølle og Jørgen Hanssen, Ravnskobbel ejede begge lodder i mosen. Christen Hanssens svoger, degnen Nis Kuntz, var ligesom Jørgen Hanssen meget interesseret i de gamle oldsager, og det var netop gennem Nis Kuntz mosefundene kom til Conrad Engelhardts, og dermed kongens, kendskab.