Et møde mellem Christian Petersen og datteren Misse - i London

Et møde mellem Christian Petersen og datteren Misse – i London

I juli 1932 skriver Christian Petersen et postkort hjem fra skibet Esbjerg. Han er på vej til London med en landbrugs-delegation, og håber at møde datteren Misse (Marie) i London ...
Nekrolog over Christian Petersen

Nekrolog over Christian Petersen

Hans Hansen skrev nekrologen, der blev bragt i Sprogforeningens Almanak for 1935 ...
H. P. Hanssens tale fra Folkehjems balkon

H. P. Hanssens tale fra Folkehjems balkon

Marie og Christian Petersen var blandt tilhørerne til H. P. Hanssens tale den 17. nov. 1918 på Folkehjem ...
Christian Petersen's deltagelse i 1. verdenskrig

Christian Petersen’s deltagelse i 1. verdenskrig

Da Christian er soldat i 1. verdenskrig, sender han jævnligt breve og postkort hjem. På et kort kan du se hvorfra han sender historierne, og læse selve brevet ...
Christian Petersen på Tune Landboskole

Christian Petersen på Tune Landboskole

I 1906-1907 var Christian Petersen elev på Tune Landbrugsskole ...
Christian på fødevaremesse i Berlin 1929

Christian på fødevaremesse i Berlin 1929

Christian var en kompetent og fremsynet landmand. Han sad bl.a. i bestyrelsen for Danske Slagterier, og i den egenskab var han udsendt - på vegne af Danske Slagterier - for ...
Familiens forbindelse til Dybbøl Mølle

Familiens forbindelse til Dybbøl Mølle

Historien om, at "vi" købte møllen med klingende sølvmønt er kendt i familien. Margrethe Hansen - sidste generation mølleslægten var med, da Marie/Misse fejrede sin 70 års fødselsdag i Sandager ...
Marie Andresen og Christian Petersens bryllup

Marie Andresen og Christian Petersens bryllup

Omtale af brylluppet samt lykønskningsbreve ved Marie Cecilie Andresen og Christian Petersens giftermål den 21. september 1917 ...
Gården i Dynt

Gården i Dynt

Historien og gården i Dynt, hvordan vi fik den, og hvordan vi kom af med den igen ...