Bryllupsfest uden brud

Storkøbmand Hans Peter Hanssen fortæller i sine erindringer (som befinder sig på Rigsarkivet i Viborg) om et bryllup med forhindringer.

Et bryllup med forhindringer:
H. P. Hanssen fortæller ifm. sit barndomshjem ”Nørremølle”, at der ryddes op i træerne for at gøre plads til en ny lade, som skulle benyttes til pakhus for brænderiet og butikken med jern, kul, træsko osv:

”Peter Hansen, en Søn af Onkel i Ravnskobbel holdt Bryllup i den nye Lade straks efter den var færdig. Han var Karl i Brænderriet, Bruden der var i Tjeneste hos Peter Markussen i Snogbæk var nedkommet før Brylluppet, og havde faaet en Ammeplads hos Hertuginden af Augustenborg til Prinsesse Henriette. Dagen før Brylluppet (En Lørdag) da Fruentimmere vare sysselsatte med at knække Sukker i store ”Dørnsk” kom en Betjent fra Augustenborg med Bud om at Ammen ikke kunne undværes til Brylluppet den følgende Dag. Vielsen fandt Sted paa Augustenborg tidlig om Morgenen, og Bryllupsfesten afholdtes om Eftermiddagen uden Brud.”


Giftermålet mellem Maria Christine og Peter Hansen

Fra kirkebogen for Augustenborg sogn den 24. aug. 1833: Hans Peter Hansen in Schnabeck, Sohn der Parcelisten Jens Hansen und Dorothea geb. Hansen bei Sandberg – mit Maria Christina Jensen, der weiland Jacob Jensen Bohlsmand in Satrup und Anna Cathar. geb. Paulsen daselbst, Tochter, gegenwärtig Amme auf dem Schlosse

Hans Peter Hansen i Schnabeck, Søn af Parcellist Jens Hansen og Dorothea født Hansen nær Sandberg – med Maria Christina Jensen, Datter af afdøde Jacob Jensen Boelsmand i Satrup og Anna Cathar. født Paulsen, der i øjeblikket er Amme på Slottet


Dåben af datteren Anna Catharina

Fra kirkebogen i Sønderborg d. 8. maj 1833

Anna Catharina Hansen, der geschwächten Maria Christina Jensen (Tochter des weiland Jakob Jensen hieselbst und seiner Ehefrau Anna Catharina geb. Nissen unehel. Tochter, als deren Vater sei durch die Hebamme A.C. Wormstrup den Dienstknecht Hans Peter Hansen in Satrup hat angeben lassen

Anna Catharina Hansen, den udenfor ægteskab besvangrede Maria Christina Jensen (datter af den tidligere Jakob Jensen her og hans kone Anna Catharina født Nissen) uægte datter, hvis fader jordemoderen A.C. Wormstrup havde ladet angive som tjenestekarl Hans Peter Hansen i SottrupSe i slægtstræet


Kommentarer

Skriv et svar