Jørgen Nissen Brag – udnævnelse til Dannebrogsmand

27. september 1947 blev Jørgen Brag Dannebrogsmand. I den forbindelse skulle han indsende sin levnedsbeskrivelse, som er at læse her.

Jørgen Nissen Brag var gift med Anne Christine Petersen (= faster Ditte) i Undelev. I stedet for at blive på Als, hvor han var født, valgte han at bosætte sig med faster Ditte på en ejendom i Undelev. Først da vi læste levnedsbeskrivelsen, fandt vi ud af, hvorfor valget var faldet på Undelev, hvor jordene var langt dårligere end på Als. Han havde simpelt hen valgt at købe ejendom på sproggrænsen for at arbejde for danskheden. Han lagde et kæmpearbejde i ungdomsforeningerne.


Levnedsbeskrivelse

Dannebrogsmand

Jørgen Nissen Brag

Er født den 3 Juli 1882 i Stolbro på Als. Min Far, Nis Nissen Brag, var den ellevte af samme navn på min Fødegård. Han havde deltaget i Krigen 1864, men rejste i 70-71 til Danmark for ikke at deltage i Krigen mod Frankrig. Han var dansk undersåt, var som Følge af deltagelse i Krigen svagelig, og døde 1893 af Tuberkulose. Min ældste Bror, Nis Nissen Brag døde pludselig som soldat (Husar) i Slesvig 1891, og en Søster, født 1872 overtog, da hun blev gift, min Fødegård. Jeg gik i tysk Skole, og efter min Konfirmation besøgte jeg Vinteren 1896-97 Holsted Efterskole.

På dette Tidspunkt havde min Mor søgt og fået prøjsisk Statsborgerret, der også udvidedes til at omfatte mig som mindreårig. Mit ophold på Efterskolen fandt Sted i den bekendte Køllertid, og da min Fader var død, havde den da bekendte Amtsdommer Dr. Hahn på Nordborg indsat sig selv som min Overformynder. Det havde til følge, at jeg den Vinter ikke kunde skrive hjem, eller få direkte Brev fra min Mor, da det vilde havt til Følge, at jeg ligesom enkelte andre, var bleven hentet hjem af de tyske Myndigheder. Da jeg kom hjem fra Efterskolen var jeg hos min Søster og Svoger på Fødegården indtil Forår 1900, da jeg fik Plads hos dav. Gdr. Andreas Andresen, Røjhus, Skelde. Efterår 1901rejste jeg til Stenderup Sundeved til Gdr. Jørgen Lorensen og i Efterår 1902 blev jeg indkaldt som Infanterist med Garnison i Slesvig (Gottorp Slot). Efterår 1904 blev jeg hjempermitteret, og var det følgende År på min Fødegård.

Her lykkedes det mig at samle de Unge til Fodboldspil, som da var ukendt på Als. Efterår 1905 tog jeg på Ryslinge Højskole, hvor jeg samtidig var på Delingsførerkursus. Sommeren 1906 havde jeg Plads som Enekarl hos Gdr. Frans Fransen i Højrup, hvorfra jeg Efterår 1906 tog på Dalum Landbrugsskole.

Efter dette Ophold fik jeg indstændig Henstilling om, at komme hjem og hjælpe min Svoger på Fødegården, da han havde fået sukkersyge, og flere Gange måtte på Kurophold. Kommen hjem til Als samlede jeg de Unge i Egen Sogn, som da havde fået Forsamlingshus, til Sangleg og Gymnastik. I de to År, jeg var hjemme, ledede jeg både Pige og Karlehold, ligesom vi om Sommeren fortsatte med Fodboldspil. I September 1907 blev jeg forlovet med Christine Petersen fra Dynt (Sundeved). Datter af Chr. Petersen Dynt. Vi søgte forskellige Steder at få Ejendom, og da jeg talte med dav. Slagtermester Timm fra Sønderborg, opfordrede han mig meget indstændigt, at købe en større Ejendom på Sproggrænsen. Det blev virkelig også Enderesultatet.1 2 3 4

    Næste >>  

Mere om historien
Se i slægtstræet


Kommentarer

Skriv et svar